Uddannelse

Ny uddannelsesretning til ansættelse på plejehjem

Nyhedsbrev juni 2023

Et bredt politisk flertal i Folketinget har igen bakket op om Flexuddannelsen med tildeling af midler fra SSA Reserven til et ekstra optag i august 2023.

Med det ekstra optag har det bl.a. været muligt for Glad Fonden at udvikle en ny Flexuddannelse til ’Trivsels- og Servicemedarbejder’ for unge, der gerne vil arbejde med mennesker. Uddannelsen afprøves i samarbejde med Plejehjemmet Solgaven i Valby. Målet er, at de unge opnår kompetencer til at kunne indgå i forberedelse af og værtskab ved måltider samt lettere rengøring med henblik på at skabe trivsel for beboere på plejehjem.

Læs mere om denne nye uddannelse samt eksamen og dimension for årgang 2023 i nyhedsbrevet her.

Her samler vi ikke på data, men på glade historier