Uddannelse

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU

Optag med uddannelsestart august 2022 finder sted her i foråret 2022.

  • I Aarhus udbydes en lageruddannelse
  • I Esbjerg udbydes en detailuddannelse
  • I København udbydes grøn service, køkken og detailuddannelse

På Flexuddannelsen lærer eleverne gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i et kantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed, der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fast faglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttet vejleder.

Ca. 130 elever er optaget på en Flexuddannelsen. De første hold afsluttede uddannelsen i juni 2020 og ca. et år efter afsluttet uddannelse er 3/4 af eleverne i job – trods det at flere af de brancher, de unge er uddannet til har været berørt af Corona.

138 virksomheder har indtil nu stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. 18 virksomheder som uddannelsesvirksomheder og 120 virksomheder som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder i sidste del af uddannelsen er ude at stå på egne ben. Virksomhederne udtrykker begejstring for, at Glad Fonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge med kognitivt handicap, og de foreløbige resultater tyder på, at de unge efter 2 års uddannelse kan noget, virksomhederne har brug for.

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, der med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og kommunal medfinansiering er gennemført Aarhus, Esbjerg og København kommune siden 2018. I 2021 og 2022 har staten støttet ekstra optag i de tre byer.

Informationsmøde i Esbjerg afholdes den 20. april. I Aarhus holdes løbende informationsmøder. For mere information om optag på Flexuddannelsen i Aarhus og Esbjerg kontakt: Lisbeth.Nygaard@gladfonden.dk; mobil 21840494

Informationsmøde i København afholdes den 31.marts. For mere information om  optag på Flexuddannelsen i København kontakt: Pia.Larsen@gladfonden.dk; mobil: 51962297

Flexuddannelse får unge med kognitive handicap i job

Erhvervsrettet uddannelse baner vejen til job for unge med kognitive handicap, som fx ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder. Læs mere i pressemeddelelsen.

Er du vores nye faglærer?

Til august starter der et nyt hold elever på Flexuddannelsen, og derfor søger vi lige nu faglærere til vores uddannelser i hhv. detail og grøn service - flere kommer til, så hold øje med de ledige stillinger

Læs jobopslag

Nyt optag på Flexuddannelsen august 2022

Et bredt flertal af partier har bevilget midler til et ekstra optag på Flexuddannelsen fra 2022-2024. Det er forhåbentlig den sidste bro, inden uddannelsen forankres i lovgivning. Pernille Rosenkranz udtaler i forbindelse med bevillingen: ”Alle mennesker skal have mulighed for at forfølge deres drømme. Det gælder også mennesker med handicap. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan forlænge Gladfondens flexuddannelse for tidligere STU-elever, så der også vil være et optag af nye elever næste år. Det er et vigtigt bidrag til, at også denne gruppe unge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Informationsmøder foråret 2022 vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Kontakt Lene Timm for mere info

Vil du vide mere om flexuddannelsen?

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Her samler vi ikke på data, men på glade historier