Uddannelse

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, der afprøves i Aarhus, Esbjerg og København med elevoptag i 2018 og 2019. samt et  lagerhold i Aarhus i 2020. I september 2021 er der netop givet statstøtte til et ekstra optag på detail – og lageruddannelsen i både Aarhus, Esbjerg og København.

Eleverne lærer gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i et kantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed, der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fast faglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttet vejleder.

Ca. 100 elever er optaget på en Flexuddannelsen. De første hold afsluttede uddannelsen i juni 2020 og ca. et år efter afsluttet uddannelse er 3/4 af eleverne i job – trods det at flere af de brancher, de unge er uddannet til har været berørt af Corona.

112 virksomheder har indtil nu stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. 18 virksomheder som uddannelsesvirksomheder og 94 virksomheder som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder er ude at stå på egne ben. Virksomhederne udtrykker begejstring for, at Glad Fonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge med kognitivt handicap, og de foreløbige resultater tyder på, at de unge efter 2 års uddannelse kan noget, virksomhederne har brug for.

Uddannelsen er i forsøgsperioden støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, der har elever indskrevet på Flexuddannelsen. Et ekstra optag i 2021 er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet og medfinansieret af kommunerne.

 

Nyt optag på Flexuddannelsen i september 2021!

Nu kan unge i Esbjerg, Aarhus og København, der har afsluttet en STU inden for de seneste 4 år komme til optagelsesamtale på en Flexuddannelse inden for detail eller lager. Uddannelsestart er 1. september 2021.

Læs mere her

Virksomheder: Flexuddannelsen er særdeles vellykket!

Repræsentanter fra virksomheder, som har været med til at udvikle og afprøve Flexuddannelsen, vurderer forsøget som særdeles vellykket. De fortæller, at de unge gennem uddannelsen har udviklet sig meget både fagligt og personligt og ser rigtig gode muligheder for, at de unge kommer videre i job.

Se filmen

Vil du vide mere om flexuddannelsen?

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Her samler vi ikke på data, men på glade historier