Uddannelse

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU

På Flexuddannelsen lærer eleverne gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i et kantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed, der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fast faglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttet vejleder.

Ca. 130 elever er optaget på en Flexuddannelsen. De første hold afsluttede uddannelsen i juni 2020 og ca. et år efter afsluttet uddannelse er 3/4 af eleverne i job – trods det at flere af de brancher, de unge er uddannet til har været berørt af Corona.

145 virksomheder har indtil nu stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. 20 som uddannelsesvirksomheder og 125  som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder i sidste del af uddannelsen er ude at stå på egne ben. Virksomhederne udtrykker begejstring for, at Glad Fonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge med kognitivt handicap, og de foreløbige resultater tyder på, at de unge efter 2 års uddannelse kan noget, virksomhederne har brug for.

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, der med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og kommunal medfinansiering er gennemført i Aarhus, Esbjerg og København kommune siden 2018. I 2021 og 2022 har staten støttet ekstra optag i de tre byer.

Nye uddannelseshold i august 2023

Et bred politisk flertal har igen bakket op om Flexuddannelsen, og vi påbegynder derfor nye uddannelseshold 16. august 2023. I den kommende tid afholder vi informationsmøder i hhv. Aarhus, Esbjerg og København.

Læs mere

Debatindlæg: Både de unge og vores arbejdsmarked har brug for Flexuddannelsen

Her kan du læse et debatinlæg af Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, Jens-Kristian Lütken, beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, Louise Gade, HR-direktør i Salling Group og Mikkel Holmbäck, adm. direktør i Glad Fonden. Bragt i Berlingske 1. december.

Fællesskabet på holdet styrkes gennem teoriundervisningen

På Flexuddannelsen bliver der arbejdet med at skabe fællesskaber gennem hele uddannelsen. Hos eleverne i Bilka i Fields begynder dagen kl. 8.45, når de samles til teoriundervisning. Undervisningen foregår på hold, og det styrker sammenhold og faglighed, lyder det fra elever, faglærer og vejleder.

Video: Flexuddannelse - fra elev til medarbejder og medborger

I videoen kan du møde en række elever, forældre, virksomheder, faglærere, en repræsentant fra kommunen og høre, hvorfor Flexuddannelsen virker og giver de unge livsglæde og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vil du vide mere om Flexuddannelsen?

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Her samler vi ikke på data, men på glade historier