Uddannelse

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU

På Flexuddannelsen lærer eleverne gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i et kantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed, der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fast faglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttet vejleder.

Ca. 130 elever er optaget på en Flexuddannelsen. De første hold afsluttede uddannelsen i juni 2020 og ca. et år efter afsluttet uddannelse er 3/4 af eleverne i job – trods det at flere af de brancher, de unge er uddannet til har været berørt af Corona.

138 virksomheder har indtil nu stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. 18 virksomheder som uddannelsesvirksomheder og 120 virksomheder som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder i sidste del af uddannelsen er ude at stå på egne ben. Virksomhederne udtrykker begejstring for, at Glad Fonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge med kognitivt handicap, og de foreløbige resultater tyder på, at de unge efter 2 års uddannelse kan noget, virksomhederne har brug for.

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, der med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og kommunal medfinansiering er gennemført i Aarhus, Esbjerg og København kommune siden 2018. I 2021 og 2022 har staten støttet ekstra optag i de tre byer.

Video: Flexuddannelse - fra elev til medarbejder og medborger

I videoen kan du møde en række elever, forældre, virksomheder, faglærere, en repræsentant fra kommunen og høre, hvorfor Flexuddannelsen virker og giver de unge livsglæde og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Nyt optag på Flexuddannelsen august 2022

Et bredt flertal af partier har bevilget midler til et ekstra optag på Flexuddannelsen fra 2022-2024. Det er forhåbentlig den sidste bro, inden uddannelsen forankres i lovgivning. Pernille Rosenkranz udtaler i forbindelse med bevillingen: ”Alle mennesker skal have mulighed for at forfølge deres drømme. Det gælder også mennesker med handicap. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan forlænge Gladfondens flexuddannelse for tidligere STU-elever, så der også vil være et optag af nye elever næste år. Det er et vigtigt bidrag til, at også denne gruppe unge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Kontakt Lene Timm for mere info

Video fra konference og pjece om evalueringen

Her kan du se en video fra konferencen om Flexuddannelsen, som vi afholdt 19. maj. Du finder også en lille pjece med hovedresultaterne fra den seneste evaluering af Flexuddannelsen.

Vil du vide mere om Flexuddannelsen?

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Her samler vi ikke på data, men på glade historier