Uddannelse

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, der afprøves i Aarhus, Esbjerg og København med elevoptag i 2018 og 2019. samt et  lagerhold i Aarhus i 2020. I 2021 er der givet statstøtte til et ekstra optag på detail – og lageruddannelsen i både Aarhus, Esbjerg og København fra september 2021 og til optag august 2022.

I Aarhus vil der fra august 2022 blive udbudt en lageruddannelse. Så snart aftalerne falder på plads, vil det her på siden blive annonceret, hvilke uddannelser der bliver udbudet fra august 2022 i Esbjerg og København.

På Flexuddannelsen lærer gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i et kantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed, der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fast faglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttet vejleder.

Ca. 130 elever er optaget på en Flexuddannelsen. De første hold afsluttede uddannelsen i juni 2020 og ca. et år efter afsluttet uddannelse er 3/4 af eleverne i job – trods det at flere af de brancher, de unge er uddannet til har været berørt af Corona.

138 virksomheder har indtil nu stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. 18 virksomheder som uddannelsesvirksomheder og 120 virksomheder som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder i sidste del af uddannelsen er ude at stå på egne ben. Virksomhederne udtrykker begejstring for, at Glad Fonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge med kognitivt handicap, og de foreløbige resultater tyder på, at de unge efter 2 års uddannelse kan noget, virksomhederne har brug for.

Uddannelsen har i en forsøgsperiode på 5 år været støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, der har elever indskrevet på Flexuddannelsen. Et ekstra optag i 2021 og 2022 er støtte af puljer fra staten og medfinansieret af kommunerne.

 

Fra uddannelse til job

Nyhedsbrevet december 2021 sætter bl.a. fokus på, hvordan det går de elever, der har afsluttet Flexuddannelsen og nu er i job i virksomheder over hele landet

Læs mere

Fleksjob er mit drømmejob

Mads, Johannah og Nicholej har afsluttet den 2-årige Flexuddannelse og fortæller her i filmen, hvordan det er at komme videre i job

Se filmen

Nyt optag på Flexuddannelsen august 2022

Et bredt flertal af partier har bevilget midler til et ekstra optag på Flexuddannelsen fra 2022-2024. Det er forhåbentlig den sidste bro, inden uddannelsen forankres i lovgivning. Pernille Rosenkranz udtaler: i forbindelse med bevillingen: ”Alle mennesker skal have mulighed for at forfølge deres drømme. Det gælder også mennesker med handicap. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan forlænge Gladfondens flexuddannelse for tidligere STU-elever, så der også vil være et optag af nye elever næste år. Det er et vigtigt bidrag til, at også denne gruppe unge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Informationsmøder foråret 2022 vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Kontakt Lene Timm for mere info

Vil du vide mere om flexuddannelsen?

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Her samler vi ikke på data, men på glade historier