Uddannelse

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, der afprøves i Aarhus, Esbjerg og København med elevoptag i 2018 og 2019. Derudover er det netop besluttet, at Aarhus Kommunen i samarbejde med Glad Fonden starter endnu et lagerhold 1. oktober 2020.

Eleverne lærer gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i et kantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed, der vedligeholder grønne udendørsarealer. Lige nu er ca. 85 elever i gang med en Flexuddannelse på 15 forskellige virksomheder. Et elevhold har en fast faglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttet vejleder. De første elever afslutter deres uddannelse august 2020.

Uddannelsen er i forsøgsperioden støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, der har elever indskrevet på Flexuddannelsen.

 

Flexelever har bestået eksamen

”I er vokset helt enormt. De faglige sociale og personlige kompetencer er tydelige.” Det var det gennemgående budskab i talerne til de unge fra de faglærere, vejledere og virksomheder, der har fulgt eleverne gennem uddannelsesforløbet.

Læs flere flotte ord fra politikere, der understreger det unikke ved Flexuddannelsen som et erhvervsrettet uddannelsestilbud til unge med kognitive handicap

Læs nyhedsbrevet her

Jacob går direkte fra uddannelse til fast job!

Jacob af en af de 33 elever, der netop har afsluttet den 2-årige Flexuddannelse. Som mange andre af hans holdkammerater har Jacob fået fast arbejde og fortsætter i Salling Group som butiksassistent.

Læs mere om, hvad Flexuddannelsen har betydet for Jacob

Læs mere

Vil du vide mere om flexuddannelsen?

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her