Uddannelse

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU

På Flexuddannelsen lærer eleverne gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i et kantinekøkken, i en stor butik, på et lager, på et plejehjem eller i en virksomhed, der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fast faglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttet vejleder.

Mere end 100 elever har afsluttet en Flexuddannelsen og 80 % af dem er kommet videre i beskæftigelse. For alle eleverne gælder, at de er et meget bedre sted i deres liv end da de påbegyndte uddannelsen. I efteråret 2023 er 60 unge fortsat i gang med enten første eller andet uddannelsesår.

166 virksomheder har indtil nu stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. 23 som uddannelsesvirksomheder og 145 som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder i sidste del af uddannelsen er ude at stå på egne ben og bevise den handlekompetence de har udviklet gennem uddannelsen. Virksomhederne udtrykker begejstring for, at Glad Fonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge med kognitivt handicap, og de foreløbige resultater tyder på, at de unge efter 2 års uddannelse kan noget, virksomhederne har brug for.

Flexuddannelsen er en forsøgsuddannelse, der i perioden 2018-2022 med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og kommunal medfinansiering er gennemført i Aarhus, Esbjerg og København . I 2021, 2022, 2023 og 2024 har staten støttet ekstra optag i de tre byer, som fortsat er medfinansieret af kommunerne.

Nyhedsbrev november 2023

Nyheder og glimt fra spændende øjeblikke i de tre første måneder af uddannelsesåret 23/24 – herunder at Flexuddannelsen har opnået statsstøtte og optager elever igen august 2024.

Læs mere

Debatindlæg: Både de unge og vores arbejdsmarked har brug for Flexuddannelsen

Her kan du læse et debatinlæg af Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, Jens-Kristian Lütken, beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune, Louise Gade, HR-direktør i Salling Group og Mikkel Holmbäck, adm. direktør i Glad Fonden. Bragt i Berlingske 1. december.

Fællesskabet på holdet styrkes gennem teoriundervisningen

På Flexuddannelsen bliver der arbejdet med at skabe fællesskaber gennem hele uddannelsen. Hos eleverne i Bilka i Fields begynder dagen kl. 8.45, når de samles til teoriundervisning. Undervisningen foregår på hold, og det styrker sammenhold og faglighed, lyder det fra elever, faglærer og vejleder.

Video: Flexuddannelse - fra elev til medarbejder og medborger

I videoen kan du møde en række elever, forældre, virksomheder, faglærere, en repræsentant fra kommunen og høre, hvorfor Flexuddannelsen virker og giver de unge livsglæde og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vil du vide mere om Flexuddannelsen?

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt os

Her samler vi ikke på data, men på glade historier