Uddannelse

Om os

Glad Uddannelse rummer to uddannelser

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Glad STU har skoler i København, Ringsted, Esbjerg og Aabenraa, og er for unge mennesker med handicap, der har lyst til at tage en 3-årig STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Med en STU kan du uddanne dig inden for:

 • Køkken
 • Radio
 • Dyrepasser
 • Håndværker
 • Anlægsgartner
 • Pedel
 • Film og Medier
 • Animation
 • Køkken
 • Teater

Det er forskelligt, hvilke uddannelser der udbydes rundt i landet. Se mere her

Vi rummer et bredt spektrum af unge mennesker med funktionsnedsættelser, hvilket bidrager til en mangfoldig kultur med plads til alle og hvor de unge bliver positivt udfordret, ikke kun fagligt men også socialt. Vi arbejder med differentierede undervisningsplaner, der tager hensyn til den enkelte elevs læringsstil, forudsætninger, tempo og niveau. Således sigter vi efter, at udfolde hver enkel elevs fulde potentiale.

I København har vi rammeaftaler med Københavns Kommune, Nordsjælland og Københavns omegnskommuner.

Flexuddannelse

Flexuddannelsen er en ny 2-årig uddannelse for dig, der har afsluttet din STU og er 18 – 30 år. Med en flexuddannelse kan du blive medarbejder inden for:

 • Grøn service
 • Lager
 • Detail
 • Lager & Detail
 • Køkken

Det første år foregår undervisningen i en virksomhed 25 timer om ugen. Du indgår på et hold med 6-7 unge og en faglærer. 20 timer deltager du i praksis og 5 timer om ugen i teoriundervisning på hold.  Ved at deltage i det daglige arbejde, lærer du om faget. Din faglærer er hele tiden med på virksomheden, så undervisningen bliver tilpasset dig. Det andet år kommer du også i praktik på andre virksomheder.

Du har også en vejleder, der fx kan hjælpe med spørgsmål om transport, breve fra myndigheder, kontakt til dit bosted.

Ved uddannelsens afslutning er du til en bedømmelse med en censor, og du modtager et uddannelsesbevis. Målet er, at du umiddelbart efter uddannelsen kommer videre i job – evt. fleksjob.

Flexuddannelsen er et forsøgsprojekt

Fra 2017 – 2021 udvikler og afprøver Glad Fonden en 2- årig erhvervsrettet overbygningsuddannelse til unge mellem 18-30 år, der har afsluttet en STU. Flex Uddannelsen afprøves i Aarhus, Esbjerg og København i partnerskab med kommuner, erhvervsskoler og virksomheder. I alt 100 unge får mulighed for at deltage i forsøgsuddannelsen, der retter sig mod beskæftigelse inden for handel og service. En bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond har muliggjort forsøgsuddannelsen.

Vil du vide mere om STU eller Flexuddannelse?

Du er altid velkommen til at komme på besøg hos os. Du kan også kontakte os på mail eller telefon. Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Kom i kontakt

Her samler vi ikke på data, men på glade historier