Uddannelse

Ny evaluering: Øget beskæftigelsesgrad

Februar 2021

Delevalueringen konkluderer, at uddannelsesmodellerne skaber de ønskede resultater for eleverne. Der er progression i de unges læring. Frafald i løbet af hele uddannelsen er på 13. pct. hvilket er lavere end for alle sammenlignelige ungdomsuddannelser. Alle elever, der har gennemført uddannelsen, bestod eksamen.

82 pct. af eleverne på den første årgang er afklaret til fleksjob og uddannelsesindsatsen øger beskæftigelsesgraden. Sammenlignet med en kontrolgruppe har de elever, der har gennemført Flexuddannelsen i månederne efter uddannelsen 70 pct. større sandsynlighed for at være i beskæftigelse, end de ellers ville have haft, og der er der tegn på, at beskæftigelsen bliver større over tid.

Den endelige evaluering af projektet kommer februar 2022, når alle elever i forsøgsprojektet finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og kommunerne er afsluttet, og de fleste unge forhåbentlig er videre i job. Her vil der indgå beregninger, der viser, om der samfundsøkonomisk er en gevinst i at investere i uddannelse til unge med kognitive handicap.

Læs evalueringsrapporten i sin helhed

Vil du vide mere om Flexuddannelsen?

Vi svarer gerne på spørgsmål

Kontakt Flexuddannelsen

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her