Uddannelse

Medarbejdere STU

Vores uddannelser og kompetencer

København

Erling Budde

Faglærer, animation
Uddannet animator

1-årig uddannelse i KRAP
Kurser i undervisningsdifferentiering og planlægning
Kurser i Autisme, ADHD og problemskabende adfærd
Interne kurser i Glad STU om diverse pædagogiske redskaber herunder KRAP
Grundkursus i KRAP

Ansat 2009

Erik Norsker

Faglærer, medier
Uddannet filmfotograf

Kurser i undervisningsdifferentiering og planlægning Kurser i Autisme, ADHD og problemskabende adfærd
Interne kurser i Glad STU om diverse pædagogiske redskaber herunder KRAP
Grundkursus i KRAP

Ansat 2010

Tessa Wilson Bendix

Almenfag
Uddannet folkeskolelærer
Fag: Geografi, Religion og Dansk indskoling og mellemtrin

Den humanistiske bacheloruddannelse – RUC Kultur- og sprogmødestudier og historie
Interne kurser i Glad STU om diverse pædagogiske redskaber herunder KRAP

Ansat 2021

Christine Albrechtslund

Faglærer, teater
Uddannet skuespiller

Kurser i undervisningsdifferentiering og planlægning Kurser i Autisme, ADHD og problemskabende adfærd
Interne kurser i Glad STU om diverse pædagogiske redskaber herunder KRAP
Grundkursus i KRAP

Ansat 2018

Ditte Brandrup

Vejleder, Kbh
Uddannet cand. scient. soc.

1-årig uddannelse i KRAP, intro kursus i ’Social Thinking’. I gang med Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Ansat 2014

Trine Holmgaard Nielsen

Vejleder, Kbh
Uddannet pædagog

1-årig systemisk og narrativ efteruddannelse m. fokus på mentalisering
Efteruddannelse i ADHD
Tidligere praktikvejleder og skolepædagog

Ansat 2022

Christina Barr

Afdelingschef, Kbh
Uddannet socialpædagog og Cand.pæd.soc.

KRAP kurser: PD modul ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og ADHD”.
Kursus i KAT-kassen
Kursus i PDA
Div. Specialpædagogiske kurser: Sociale historier, Piger og ADHD, Autisme og kontekstblindhed

Arbejdsmiljøuddannelse

DPU aftagerpaneldeltager på Masteruddannelse i special- og socialpædagogik

Uddannelsesudvikling i Glad Fonden herunder udvikling af og uddannelsesleder på Flexuddannelsen, erhvervsrettet uddannelse til unge efter STU

Ansat 2012

Vil du vide mere?

Læs mere om Glad STU og vores læringsprincipper

Læs mere

Her samler vi ikke på data, men på glade historier