Uddannelse

Hverdagen i Zoo

En hverdag i zoo byder på masser frisk luft og praktiske opgaver. Vi udbyder faglinjerne: Dyrepasser,  Håndværker og Gartner.

Eleverne møder ind på gården, hvor sikkerhedsskoene og tøjet, der passer til vejret, findes frem.

Herefter går man med sin faglærer til fælles morgensamling og derefter mod dagens opgaver. Det er gennem morgensamlingen og i høj grad de praktiske opgaver, at faglinjernes undervisning formidles.

I Zoo har du mulighed for at passe dyr, arbejde med områder indenfor tømrerfaget og ordne gartneropgaver. Hverdagen tilpasses individuelt efter den unges uddannelsesplan.

Hver torsdag tager alle elever fra Glad Zoo til Brolæggervej i Esbjerg, hvor de også er sammen med STU-eleverne fra medielinjen. Eleverne er delt i to hold på tværs af de forskellige faglinjer. Vi ønsker på denne måde at skabe et godt fællesskab mellem alle STU-elever.

Der undervises om torsdagen i samfundsfag. Derudover har vi også sociale arrangementer, som eleverne selv er med til at planlægge.

Vil du vide mere om STU i Glad Fagskole?

Du er altid velkommen til at skrive til os og besøge din lokale afdeling

Kontakt din lokale afdeling

Her samler vi ikke på data, men på glade historier