Uddannelse

Hverdagen i Aabenraa

En dag på Glad Fagskole i Aabenraa starter med et morgenmøde kl. 9.00 i vores undervisningslokale, hvor vi gennemgår, hvad der skal ske i løbet af dagen, med udgangspunkt i de individuelle elevskemaer. Der er mulighed for et klubtilbud, før og efter skoletid (kræver bevilling fra sagsbehandler) 

Efter morgenmødet går vi i gang med undervisningen, og vi fordeler os på de arbejdsområder, vi skal være i. Der er løbende pauser imellem hvert modul, og der er frokost kl. 11.45, hvor man kan spise sin madpakke. Efter frokost er der fællestid, hvor vi laver forskellige aktiviteter alt efter humør og behov, som fx kort- og brætspil, bevægelse, boldspil og meget mere. Vi har et loungeområde i huset og flere rum, hvor man kan trække sig tilbage, hvis der er et behov for det 

Eftermiddagen fortsætter med undervisning, indtil vi siger farvel og på gensyn kl. 13.30. Det gør vi alle dage på nær fredag, hvor vi ønsker hinanden en god weekend kl. 11.30. 

Eksempel på uge-skema

Vi tilbyder linjefagene Film og Medier og på sigt også eSport, sammen med almenfagene dansk og matematik i anvendelse samt bo-undervisning. I almenfagene arbejder vi individuelt, og der tages udgangspunkt i elevernes individuelle evner og niveau samt i deres interesser og faglinje. Der undervisning i almenfag én gang i ugen. 

Alle elever modtager derudover ADL-undervisning to gange om ugen. Her bliver du for eksempel undervist i kost og motion, husholdning og økonomi, krop og seksualitet samt samfund og medborgerskab. 

Vi deler hus med TV-Glad, så der er oplagte muligheder for intern praktik og samarbejde på tværs. 

Praktik er en prioritet, og vi arbejder fokuseret for at skabe meningsfulde og lærerige eksterne praktikforløb, som i mange tilfælde også kan bidrage til en hurtigere afklaring af eleven og elevens fremtid efter STU. 

Særligt for Service

Kommunikation og IT
Undervisningen består af Informations og Kommunikations Teknologi (IKT) og Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK), der kan give eleven kompenserende støtte efter behov. Det kan være i form af en digital kalender eller en kommunikations app. Hjælpemidlerne hjælper eleven til at udtrykke sig, giver mulighed for et bedre overblik samt at det kan øge selvstændigheden. Mulighederne er mange, og der tages altid afsæt i elevens behov.

I undervisningen øver vi os i brugen af hjælpemidlerne via forskellige læringsveje, således eleven opnår en fortrolighed i brugen af ASK eller IKT.

Almindelig Dagligdags Levevis (ADL)
I ADL undervises eleven i daglige gøremål. Elever på servicelinjen har ansvarsområder, som er en fast del af skemaet. Målet er via støtte og guidning selvstændigt at kunne udføre en opgave indenfor rengøring. Ved behov støttes eleven med piktogrammer eller anden form for støtte. Eleverne på servicelinjen laver en gang i ugen snacks. Her kan vi tage IKT og ASK hjælpemidler i brug, for at give eleven overblik og støtte i processen fra at lave en indkøbsliste, få handlet ind, til at lave maden.

Dansk og matematik i anvendelse
I dansk og matematik i anvendelse er IKT og ASK en integreret del i undervisningen. Indholdet kan igen være at skrive en indkøbsliste, men også at lære pengenes værdi og lægge budget, lave en bog i book creator eller en tegneserie i et digitalt program.

Se her en del af vores aktiviteter på skolen

Vil du vide mere om STU på Glad Fagskole?

Du er altid velkommen til at skrive til os og besøge din lokale afdeling

Kontakt din lokale afdeling

Her samler vi ikke på data, men på glade historier