Uddannelse

Fællesskabet på holdet styrkes gennem teoriundervisningen

På Flexuddannelsen bliver der arbejdet med at skabe fællesskaber gennem hele uddannelsen. Hos eleverne i Bilka i Fields begynder dagen kl. 8.45, når de samles til teoriundervisning. Undervisningen foregår på hold, og det styrker sammenhold og faglighed, lyder det fra elever, faglærer og vejleder.

Rundt om det gule træbord i Bilka i København sidder syv elever, deres vejleder og faglærer. Hver morgen begynder med en times teoriundervisning, før eleverne skal ud i Bilka og deltaget i praktisk arbejde. I dag er der fællesskab på skemaet, og netop fællesskabet bliver styrket, når eleverne er samlet.

“Eleverne er åbne, de byder ind med mange forskellige vinkler, og på den måde spejler de sig i hinanden og giver hinanden forskellige perspektiver, de måske ikke har fået andre steder,” fortæller vejleder Vicki Møller Christiansen, som i dag er med i den fælles undervisningstime sammen med faglæreren.

Og det er eleverne enige i.

“Det er hyggeligt at være en del af et hold, og man bliver klogere, når man lærer om arbejdskultur og arbejdsmiljø,” siger Jonus og Andrej er supplerer.

“Jeg får en masse at vide om arbejdsmiljø, kultur og hvordan det hele fungerer. Når vi samles her, lærer jeg nye folk at kende, og jeg får åbnet mit sociale netværk,” fortæller han.

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelsen for unge, der har afsluttet en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsen (STU). Eleverne på uddannelsen har kognitive udfordringer som fællesnævner og  brug for at blive mødt og rummet med hver deres udfordringer.

Uddannelsen er på 25 timer om ugen fordelt på 5 dage á 5 timer, hvor eleverne lærer gennem deltagelse i praksis på en virksomhed. Eleverne har haft fælles opstart og er blevet introduceret til virksomheder og opgaver sammen. 1 time om dagen har de teoriundervisning sammen på et hold.

Download
Vicki har som vejleder fokus på den pædagogiske del af teoriundervisningen. I Flexuddannelsen er der arbejdet med at skabe fællesskaber gennem hele uddannelsen i forbindelse med undervisning og vejledning.
Download
I dagens teoritime spiller eleverne et spil og ser en video, som åbner for en snak om fællesskaber.
Download
Andrej (tv.), Jonus (th.) og resten af holdet har gået på uddannelsen siden august.

Teori bliver afprøvet i butikken
Efter teoritimen står den på fire timers deltagelse i praktisk arbejde i butikken, og på den måde er der sammenhæng mellem teori og praksis. Mens praksislæringen giver svar på, hvordan opgaverne skal løses, kan man overordnet sige, at teoriundervisningen giver svar på, hvorfor og hvad der ligger før, efter og rundt om en praktisk opgave.

I butikken er eleverne fordelt i forskellige afdelinger bl.a. i tekstil, legetøjsafdeling  og i foodafdelingen.

“I begyndelsen skulle eleverne lige lære hinanden at kende, men nu er det kommet godt gang i snakken og mere fis og ballade,” siger faglærer Charlotte Nielsen, som står for den daglige undervisning af eleverne.

Og det nikker Andrej genkendende til.

“Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tale med de andre om, så blev jeg nervøs, men det forsvandt jo mere jeg lærte de andre at kende.”

Mange flexelever har negative skoleoplevelser med i bagagen og kan opleve sig udfordret af teoriundervisningen både i forhold til at samles på et hold i et undervisningslokale, i forhold til det forståelsesmæssige og det at holde koncentrationen. Men når der på en time dagligt bygges bro til  elevernes praktiske erfaringer kommer teoriundervisningen til at give mening.

“Når eleverne kommer ned i butikken, har de en rygsæk med: Nå ja, det var det, vi lige snakkede om i teoritimen,” fortæller Charlotte, som også har fokus på, hvordan eleverne er en del af et fællesskab i butikken sammen med andre medarbejdere.

“Det er f.eks. vigtigt at sige godmorgen og small-talke. Vi opfordrer eleverne til at snakke med  medarbejderne. I begyndelsen kan det være svært, men eleverne bliver bedre og bedre til det,” fortæller Charlotte.

Og det sætter blandt andre eleven Nanna pris på.

“Her bliver der sagt god morgen og farvel, og det er rart.”

En evaluering af uddannelsen underbygger, at Flexuddannelsen for de fleste elever har formået at skabe gode fællesskaber på uddannelsesholdet og givet mulighed for at indgå i fællesskaber på virksomheden. Det er endda noget af det, eleverne fremhæver ved uddannelsen, når de bliver bedt om at beskrive den (Evaluering af Flexuddannelsen, s. 110, find link til rapport længere nede).

Arbejdet med at skabe fællesskaber skal bl.a. bidrage til at skabe et trygt læringsrum, da det er en antagelse, at et trygt læringsrum bidrager til at eleverne føler sig accepteret, imødekommet og værdsat, hvilket bidrager til bedre læring og opnåelse af faglig identitet (Evaluering af Flexuddannelsen, s. 108) .

Download
Andrej og Charlotte taler om dagens arbejdsopgaver. André synes, han lærer en masse om at være på arbejdsmarkedet, som han kan tage med videre, når han er færdig på uddannelsen.
Download
Som faglærer skal Charlotte bl.a. lære eleverne om kundeservice, arbejdsmarked, virksomshedskultur og kollegaer.
Download
Natali er glad for, at hun går på et lille hold.
Download
Efterhånden som eleverne mestrer opgaverne sætter Charlotte nye faglige mål for eleven.
Download
Tobias synes, det er hyggeligt at være en del af et hold.

Billede: Jonus kan godt lide kundekontakt, og på Flexuddannelsen har han lært, hvordan man reagerer og lytter til kunder og deres behov. Han drømmer om at læse videre til sælger og opbygge sin egen butik en dag. 

Dagen bliver afsluttet med en opsamling, hvor alle mødes i undervisningslokalet igen. Her bliver dagens faglige spørgsmål og opgaver drøftet. Oplevelser og udfordringer bliver taget op, så ingen går hjem uden at have haft mulighed for at snakke om og få feedback på gode og dårlige oplevelser.

“Vi spørger hinanden, hvordan dagen har været, og det føles godt, når nogen spørger ind til en,” siger Hamza og Jonus supplerer: “Det er godt at høre om folks dag, og hvordan det har været i butikken,” siger han.

Ud over teoriundervisning lægges der hen over året hele dage med faglige ekskursioner – nogle gange sammen med elever fra de øvrige uddannelseshold – for at styrke faglighed og sammenhold.

145 virksomheder har indtil nu stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. 20 som uddannelsesvirksomheder og 125 som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder i sidste del af uddannelsen er ude at stå på egne ben.

Her kan du læse en evaluering af Flexuddannelsen:

https://www.apmollerfonde.dk/media/5397/evaluering-af-flexuddannelsen-endelig.pdf

Download
Hamza, Natali og Charlotte.
Download
Natali og André.

Her samler vi ikke på data, men på glade historier