Uddannelse

Samarbejdspartnere

Virksomheder

Flexuddannelsen er henlagt til virksomheder, hvor både praksislæring og den skolelignende undervisning gennemføres på små hold med en gennemgående faglærer og vejleder, ligesom sidemandsoplæring er central i de fleste af uddannelserne.

Vi skelner mellem uddannelsesvirksomheder og praktikvirksomhederDet meste af uddannelsen er eleverne på deres uddannelsesvirksomhed. Følgende uddannelsesvirksomheder samarbejder med Glad Fonden om udvikling og afprøvning af Flexuddannelsen:

Detail, Detaillager og Lageruddannelsen
Salling Group (Bilka, Føtex) – 6 uddannelseshold fordelt på 5 enheder.
SuperBrugsen – 1 uddannelseshold
Biltema – 1 uddannelseshold

Grøn Serviceuddannelsen
Kastrup Lufthavne A/S – 1 uddannelseshold
Gram Slot – 1 uddannelseshold
Frilandsmuseet – det Nye Danmark – 1 uddannelseshold

Gastrouddannelsen
Compass Group – 2 uddannelseshold
Madkastellet – 1 uddannelseshold
DinnerdeLuxe – 1 uddannelseshold

På Flexuddannelsens andet år er nogle elever i en praktik på 4-8 uger og alle elever er i en lang individuel praktik på 12 uger, som gerne skal åbne virksomhedens interesse for en efterfølgende fleksjobansættelser. Vil din virksomhed være med som praktikvirksomhed for en flexelev hører vi meget gerne fra dig:

Aarhus kontakt: lisbeth.nygaard@gladfonden.dk
Esbjerg kontakt: jytte.friis@gladfonden.dk
København kontakt: christina.barr@gladfonden.dk

Se pjece om praktik: Ind på arbejdsmarkedet gennem uddannelse – vil din virksomhed være med?

 

Erhvervsskoler

Flexuddannelsen samarbejder med erhvervsskoler igennem udvikling og afprøvning af Flexuddannelsen. Fra Flexuddannelsen mødes uddannelseskoordinatorer og faglærere med repræsentanter fra de relevante erhvervsskoler vedrørende uddannelsernes indhold og niveau. Næste skridt i samarbejdet vedrører dialog om organisering af den afsluttende eksamen, hvor censorerne også kommer fra de erhvervsskoler, der samarbejdes med. Indtil videre har Flexuddannelsen samarbejdet med:

  • Hotel- og Restaurantsskolen
  • Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde
  • Rybners
  • Videndjurs

Kommuner

København, Aarhus, Esbjerg kommuner har været med i udvikling af Flexuddannelsen fra projektets start. Senere er Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Gentofte og Tårnby trådt ind i projektet. De unge, Flexuddannelsen er rettet mod, er efter afsluttet STU oftest på offentlig forsørgelse og er henvist til jobcentret, som skal støtte dem i at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. De unge er enten på aktivitetsydelse eller i ressourceforløb, og målet med flexuddannelse er, at de unge opnår uddannelse på et niveau, der gør det muligt for dem efter afsluttet Flexuddannelse at få og blive fastholdt i et fleksjob i den branche, de er uddannet i.

Kommunerne medfinansierer desuden uddannelsen af de unge.

Aarhus, Esbjerg og Københavns kommuner samarbejder med projektet i en koordinationsgruppe for at skabe rammer, der muliggør en glidende overgang fra uddannelsen til fleksjob. Dette har medført at Beskæftigelsesministeren i 2018 har udstedt en forsøgsbekendtgørelse, der gennem et fortsat tæt samarbejde mellem kommunerne og Glad Fonden muliggør en glidende overgang fra uddannelse til fleksjob. En vej, der ifølge LAB lov og uden forsøgsbekendtgørelsen erfaringsmæssigt ville være en langvarig proces, med stor risiko for, at de unge ville tabe deres nyerhvervede kompetencer inden de nåede frem til en ansættelse.